„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 9/20

2080-4938/9/20

33,60 zł brutto

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 9/20, red. Tomasz Chrząstek, Tomasz Mielczarek, 2017, 252 s., format B5, ISSN 2080-4938

Więcej szczegółów

8 szt.

Spis treści

Od redakcji

Artykuły i rozprawy

JOLANTA DZIERŻYŃSKA (Kielce), The Magazine Market in Poland, s. 15

RYSZARD FILAS (Kraków), Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej
połowie XX wieku, s. 27

ANDRZEJ KANSY (Płock), Czasopisma towarzystw naukowych w Polsce
– raport z badań,  s. 43

TOMASZ MIELCZAREK (Kielce), Prasa opinii czy ilustrowany magazyn społeczny?, s. 59

ANNA JUPOWICZ-GINALSKA (Warszawa), Zadania okładek współczesnych magazynów
drukowanych, s. 71

ALICJA GAŁCZYŃSKA (Kielce), Jak się zachować… Porady w polskiej prasie kobiecej.
Zarys problemu, s. 91

MARTA MILEWSKA (Warszawa), Prasa samorządowa – potrzebna? A jeśli tak, to komu?, s. 101

ŁUKASZ PRZYBYSZ (Warszawa), Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza
zjawiska w wybranych polskich czasopismach opinii, s. 115

DOMINIKA POPIELEC (Bydgoszcz), Prasa jako naturalne miejsce uprawiania
dziennikarstwa śledczego, s. 123

KATARZYNA GAJLEWICZ-KORAB (Warszawa), Konflikty celebrytów w polskiej prasie
typu people jako przykład brutalizacji przekazu, s. 135

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA (Kielce), Culinary Press in the Times of Popularity
of Blogs and Culinary Service, s. 153

OLGA BIAŁEK-SZWED (Lublin), „Kultura ponad podziałami”, czyli problematyka
pogranicza na łamach lubelskiego kwartalnika „Akcent”, s. 167

MARIA BAUCHROWICZ-TOCKA (Białystok), „Wspólna Praca” (1910–1932)
– łomżyński periodyk informacyjno-polityczny, s. 177

EWA DANOWSKA (Kraków), „Sygnały” 1933–1939 – lwowskie czasopismo
o ogólnopolskim zasięgu, s. 195

TOMASZ R. PAULUKIEWICZ (Rzeszów), „Wryj” – czasopismo, które żartowało
z Breżniewa i papieża. Zarys monografii miesięcznika na tle innych tytułów prasy
niezależnej wydawanych w Rzeszowie, s. 207

JOLANTA KĘPA-MĘTRAK (Kielce), „Projektor. Kielecki magazyn kulturalny”
w latach 2013–2016, s. 223

RECENZJE

Jerzy Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce
w latach 1918–2000
, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”,
Wrocław 2016, ss. 311 – TOMASZ MIELCZAREK, s. 235

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, „Technika i Nauka”. Elitarne czasopismo Stowarzyszenia
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 346 – EWA DANOWSKA, s. 239

Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 367 – TOMASZ MIELCZAREK, s. 243

Tomasz Chrząstek, Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura”
w latach 1950–1963
, IPN, Warszawa 2016, ss. 398– RENATA PIASECKA-STRZELEC, s.  247

 

Pro memoria. Prof. dr hab. Walery Pisarek, dr h.c. UŚ i UJK  – Olga Dąbrowska-Cendrowska, s. 251

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!