Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 6/17

2080-4938/6

33,60 zł brutto

Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 6/17, red. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Tomasz Mielczarek, 2014, 334 s., format B5, ISSN 2080-4938

Więcej szczegółów

4 szt.

SPIS TREŚCI

 • Od redakcji s. 9

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • RENATA M. ZAJĄC (Kraków) – „Urania” we Lwowie i w Krakowie s. 13
 • WŁODZIMIERZ GOGOŁEK (Warszawa) – Informacyjny potencjał rafinacji zasobów sieciowych s. 27
 • ZBIGNIEW ANCULEWICZ (Olsztyn) – „Dziennik Opinii” środowiska „Krytyki Politycznej” – przykład migracji nowej prasy do cyberprzestrzeni s. 47
 • IGNACY S. FIUT (Kraków) – Migracja prasy bezpłatnej do Internetu i jej strategie wydawnicze s. 65
 • JOLANTA DZIERŻYŃSKA (Kielce) – Opłacalność migracji do Internetu wydawców prasowych s. 81
 • MATEUSZ ZAPAŁA (Kielce) – Zjawisko churnalismu w najpopularniejszych ogólnopolskich portalach internetowych w 2012 roku s. 101
 • WOJCIECH JABŁOŃSKI (Warszawa) – Polityczne dziennikarstwo wirtualne. Ucieczka w cyberprzestrzeń jako odejście od standardów uprawiania zawodu s. 117
 • IZABELA BOGDANOWICZ (Warszawa) – Dziennikarstwo w portalu – nowe medium, nowa etyka komunikowania się? s. 135
 • JUSTYNA KUBIK (Katowice) – „Usieciowienie” prasy lokalnej. Przymus cyberkulturowy czy możliwość poszerzania oferty wydawniczej? s. 151
 • KRZYSZTOF WASILEWSKI (Gorzów Wielkopolski) – Wpływ nowych mediów na lokalny rynek prasy, radia i telewizji. Przykład subregionu gorzowskiego s. 163
 • KRZYSZTOF KOWALIK (Warszawa) – Świętokrzyskie media samorządowe – cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem s. 177
 • TOMASZ MIELCZAREK (Kielce) – Cyfrowa transformacja telewizji w Polsce s. 195
 • OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA (Kielce) – Nowe kanały dystrybucji treści wybranych magazynów wysokonakładowych i programów śniadaniowych s. 219
 • WOJCIECH LIS (Lublin) – Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym – wybrane zagadnienia s. 241
 • PAULINA OLECHOWSKA (Szczecin) – Transgraniczne projekty medialne na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza – studium rozwoju od 1989 roku po współczesność s. 259

KOMUNIKATY Z BADAŃ

 • AGNIESZKA FLUDA-KROKOS (Kraków) – „Exlibris Śląski. Biuletyn Koła Miłośników  Exlibrisu” (1964–1965) – przyczynek do badań czasopiśmiennictwa ekslibrisologicznego s. 277
 • SHALA BARCZEWSKA (Kielce) – A Cognitive Pragmatics Approach to Analysing Press Discourses s. 291
 • PAULINA PRĘDOTKA (Kielce) – Kryzysowe public relations w relacjach z mediami s. 303

RECENZJE

 • Regina Wasiak-Taylor, Ojczyzna literatura. O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013 – JOLANTA
  CHWASTYK-KOWALCZYK s. 315
 • Bogdan Klukowski, Marek Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa
  2013 – WANDA A. CISZEWSKA s. 319
 • Władysław Marek Kolasa, Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013 – TOMASZ MIELCZAREK s. 325
 • Obieg informacji w społeczności lokalnej: Patrycja Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013; Patrycja Szostok, Robert Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej
  samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2013 – JOLANTA DZIERŻYŃSKA s. 329

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!