Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka

577-8

67,20 zł brutto

Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło (red.), Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz, 2013, 560 s., format A4, ISBN 978-83-7133-577-8

Więcej szczegółów

1 szt.

Spis treści

 • Wstęp, s. 7
 • Verba volant, scripta manent, s. 11

  CZĘŚĆ PIERWSZA

  Po pierwsze gospodarka

 • Albin Koprukowniak, Dobra ziemskie Siemień w posiadaniu Julii z Małachowskich herbu Nałęcz Biernackiej (1842-1860) , s. 25
 • Wiesław Puś, Przemysł okręgu staropolskiego w latach 1879-1913, s. 35
 • Zofia Chyra-Rolicz, Wkład spółdzielczości w rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny ziem polskich w XIX i XX wieku, s. 45
 • Jan Molenda, Wpływ pierwszej wojny światowej na bezrobocie, rozproszenie i strukturę zatrudnienia robotników przemysłowych w Warszawie, s. 55
 • Kazimierz Badziak, Na drodze do gospodarki „planowej” w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 63
 • Mieczysław B. Markowski, Społeczne uwarunkowania powstania Rejonu A (kieleckiego) Centralnego Okręgu Przemysłowego (w świetle dotychczasowych badań), s. 75
 • Stefan Kowal, Problemy zarządzania publicznego w okresie transformacji gospodarczej w Polsce z perspektywy historyczno-gospodarczej, s. 83

  CZĘŚĆ DRUGA

  Z dziejów społeczeństwa polskiego

 • Franciszek Ziejka, Dom – forteca polskości, s. 99
 • Wiesław Caban, Jerzy Szczepański, Inteligencja prowincjonalna wobec walki o niepodległość w XIX wieku na przykładzie urzędników administracji państwowej w guberni radomskiej, s. 113
 • Tadeusz Stegner, „Zeszłego roku w Marienbadzie”. Polscy kuracjusze w czeskich i śląskich kurortach w XIX wieku, s. 125
 • Stanisław Wiech, Rola przestrzeni publicznej w życiu społeczno-gospodarczym miasteczek Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie Kielecczyzny), s. 137
 • Andrzej Szwarc, Inteligencja i „warstwy oświecone”. O kryteriach i granicach wewnętrznych podziałów w badaniach nad inteligencją polską XIX i początku XX wieku, s. 151
 • Włodzimierz Bonusiak, Struktura społeczno-zawodowa mieszkańców Kalisza w końcu XIX i na początku XX wieku, s. 161
 • Jerzy Kukulski, Resocjalizacja nieletnich w Polsce do pierwszej wojny światowej, s. 169
 • Janusz Żarnowski, Rola czynnika państwowego w kształtowaniu społeczeństwa Polski międzywojennej. Prezentacja problemu i uwagi wstępne, s. 185
 • Janusz Szczepański, Żydzi w życiu gospodarczym Mazowsza Północnego w okresie międzywojennym, s. 199
 • Tomasz Wójcik, Działalność społeczna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1918-1939, s. 209
 • Krzysztof Urbański, Dzieje niższego funkcjonariusza państwowego Jana Muszyńskiego 1887-1954, s. 221
 • Wojciech Wrzesiński, Wokół syntezy dziejów Kielecczyzny w okresie II wojny światowej, s. 229
 • Jadwiga Hoff, Badania nad życiem codziennym w Galicji w historiografii polskiej po drugiej wojnie światowej, s. 237
 • Dariusz Jarosz, Chłopi i robotnicy a PRL w latach 1956-1989: relacje niejednoznaczne, s. 245
 • Jadwiga Muszyńska, Polska parafia św. Szczepana w Perth Amboy w Stanach Zjednoczonych, s. 253
 • Zofia Ożóg-Winiarska, O symbolice choinki i świątecznej zasadzie istnienia w baśniowej opowieści Paola Statutiego, s. 259

  CZĘŚĆ TRZECIA

  Kobiety w życiu codziennym (i nie tylko)

 • Edward A. Mierzwa, Kobiety w historiografii dziewiętnastowiecznej Francji, s. 265
 • Jarosław Kita, Rola kobiet w życiu i działalności margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, s. 277
 • Lidia Michalska-Bracha, O losach kobiet na zesłaniu po powstaniu styczniowym utrwalonych na kartach wspomnień i listów, s. 289
 • Marta Sikorska-Kowalska, Aktywność zawodowa kobiet z łódzkiej inteligencji na przełomie XIX i XX wieku, s. 297
 • Kazimierz Karolczak, Taida „poznaje” wschód… Nieznane losy Taidy Choińskiej-Dzieduszyckiej z Donimirskich, s. 307
 • Ewelina Maria Kostrzewska, Cecylia hrabina Plater Zyberkówna (1853-1920) o kobiecie i miłości – małżeństwie i zdradzie, s. 319
 • Katarzyna Sierakowska, Kobieta – żołnierka. Kilka uwag o konstruowaniu pamięci o walkach kobiet w latach pierwszej wojny światowej, s. 331
 • Teresa Kulak, „Luzak i dyletant”. Maria Dąbrowska (1889-1965) o swej działalności politycznej na łamach „Dzienników” z lat pierwszej wojny światowej, s. 339
 • Ryszard Szwed, Działalność samorządowa kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, s. 353
 • Hanna Wójcik-Łagan, Kobiety w polskiej myśli dydaktyczno-historycznej w latach 1918-1939, s. 365
 • Elżbieta Słabińska, Praca kobiet w świetle ustawy z 2 lipca 1924 roku w ocenie Inspekcji Pracy IV Okręgu, s. 377
 • Edyta Majcher-Ociesa, Wystąpienie robotnic przeciw stacji lotnej opieki nad matką i dzieckiem przy Towarzystwie Akcyjnym Fabryki Kapeluszy w Częstochowie w lutym i marcu 1930 roku, s. 389

  CZĘŚĆ CZWARTA

  Polityka – wielka i mała

 • Adam Massalski, Konieczność czy element systemu? Powoływanie byłych wojskowych na stanowiska zwierzchników szkół średnich i na etaty nauczycielskie w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym, s. 403
 • Barbara Szabat, Ruch socjalistyczny w guberni kieleckiej przed pierwszą wojną światową. Struktura, zasięg i oddziaływanie, s. 417
 • Wiesław Śladkowski, Komitet Narodowy Polski i Rada Obywatelska w świetle akt policji francuskiej (1917-1918), s. 433
 • Małgorzata Przeniosło, Działalność Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1918-1921, s. 443
 • Jan Lewandowski, Lubelski skauting/harcerstwo w latach pierwszej wojny światowej, s. 455
 • Konrad Zieliński, Ponad podziałami: o polskim i żydowskim ruchu robotniczym w czasie Wielkiej Wojny, s. 469
 • Marek Przeniosło, Republika Tarnobrzeska (1918-1919) – fakty i mity, s. 479
 • Robert Litwiński, Piłsudski – Śmigły – Składkowski w świetle dzienników Kordiana Zamorskiego z lat 1930-1938, s. 487
 • Maria Nartonowicz-Kot, Samorząd łódzki wobec zagadnień kultury w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problemu, s. 497
 • Andrzej Kozera, Koncepcje samorządu terytorialnego w programach stronnictw politycznych Drugiej Rzeczypospolitej, s. 511
 • Józef Smoliński, Polska wobec Francji w maju i czerwcu 1940 roku, s. 523
 • Czesław Grzelak, Uwarunkowania polityki kadrowej w Wojsku Polskim na Froncie Wschodnim 1943-1945, s. 535
 • Witold Chmielewski, Ministerstwo Oświaty wobec wychowania religijnego w szkołach w latach 1944-1950, s. 541
 • Jacek Chrobaczyński, Nowa Huta. Od „fortecy socjalizmu” do „fortecy Solidarności”. Uwagi, s. 551

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!