Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862

145-2

10,50 zł brutto

Adam Massalski, Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862, 338 s., format B5

Więcej szczegółów

30 szt.

„Prezentowana praca stanowi uwieńczenie wieloletnich badań profesora Adama Massalskiego nad szkołami średnimi Kielecczyzny w okresie międzypowstaniowym. Autor wykazuje doskonałą znajomość problematyki, źródeł archiwalnych, źródeł drukowanych i literatury przedmiotu. Studium dotyczy ziemi kielecko-radomskiej, terytorium pomiędzy Wisłą i Pilicą, uwzględnia zarazem problematykę szkolnictwa w skali całego Królestwa Polskiego”.

Prof. dr hab. Daniel Olszewski

„Opracowanie Adama Massalskiego o szkołach średnich męskich na ziemi kielecko-radomskiej w latach 1833-1862 stanowi ciekawy przyczynek do dziejów polityki edukacyjnej Rosji carskiej w Królestwie Polskim. Wypełnia ono, do pewnego stopnia, lukę w naszej historiografii oświatowej”.

Prof. dr hab. Ryszard Kucha

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!