Kinetyka katalitycznej syntezy na jonicie eterów z alkenów i alkoholi oraz reakcji towarzyszących

225-4

31,50 zł brutto

Piotr M. Słomkiewicz, Kinetyka katalitycznej syntezy na jonicie eterów z alkenów i alkoholi oraz reakcji towarzyszących, 272 s., format B5, ISBN 83-7133-225-4

Więcej szczegółów

7 szt.

Opisany w tej rozprawie program badawczy syntezy eterów obejmował wykonanie badań w szerszym zakresie niż dotąd przeprowadzone. Trzeba było również rozwiązać szereg zagadnień, które w dotychczasowych doniesieniach literaturowych zostały z różnych powodów pominięte lub potraktowane pobieżnie. Niniejszą rozprawę poświęcono studiom nad kinetyką reakcji syntezy eterów otrzymywanych z alkenów C3 – C7 i alkoholi C1 – C3 w obecności sulfonowanego kopolimeru styrenowo-diwinylobenzynowego Amberlyst 15. Na potrzeby tej pracy została samodzielnie zaprojektowana i wykonana specjalna aparatura badawcza. Oprócz urządzeń badawczych samodzielnie opracowano nowe metody badawcze, oparte na inwersyjnej chromatografii gazowej. Zastosowano odmienną od dotychczas wykorzystywanych, własną metodę opracowania wyników badań kinetyki reakcji syntezy eterów, którą nazwano metodą dodatkowych pomiarów adsorpcyjnych. Zastosowana w tej pracy aparatura pomiarowa i metodologia badań będą mogły być wykorzystywane do dalszych prac nad syntezą eterów z alkenów i alkoholi. Także wyniki pomiarów adsorpcji alkoholi i alkenów na sulfonowanym kopolimerze Amberlyst 15 oraz wyznaczona liczba grup sulfonowych, adsorbujących jedną cząsteczkę alkoholu lub alkenu, stanowią zbiór istotnych informacji możliwych do wykorzystania w dalszych badaniach nad katalityczną syntezą eterów z sulfonowanym kopolimerem.

Zobacz także

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!