Badania struktury pirolizowanych węgli w korelacji z właściwościami pirolizatów

487-0

18,90 zł brutto

Valentyna Zubkova, Badania struktury pirolizowanych węgli w korelacji z właściwościami pirolizatów, 2011, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-487-0

Więcej szczegółów

4 szt.

W pracy omówiono współczesne poglądy na supramolekularną strukturę węgli, dokonano analizy modeli kowalencyjnego, dwufazowego i asocjatywnego. Zbadano strukturę supramolekularną wybranych węgli z zastosowaniem metod ekstrakcji, dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni oraz chromatografii gazowej, połączonej z detekcją mas. Oznaczono wpływ temperatury oraz wybranych dodatków na zmiany strukturalne pirolizatów, ich właściwości elektryczne i dielektryczne. Uzyskane wyniki badań mogą być wykorzystane w praktyce przemysłowej do oceny jakości węgli oraz otrzymanych z nich produktów podczas podejmowania czynności ukierunkowanych na uzdatnianie wsadu węglowego w celu otrzymywania koksu o określonej jakości oraz przy opracowywaniu procesów technologicznych (formowanie, brykietowanie) opartych na przetwórstwie węgli słabo spiekających się, wymagających ich dodatkowego uplastycznienia.

Zobacz także

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!