Nowy “Almanach Historyczny”, t. 21

“Almanach Historyczny”, t. 21

ISSN 1642-4530/21

Nowy produkt

„Almanach Historyczny”, t. 21, red. Jacek Legieć, Sylwia Konarska-Zimnicka

Więcej szczegółów

2 Przedmioty

52,50 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

ARTYKUŁY

11        Sławomir Jędraszek (GDAŃSK), Wykorzystywanie terakot ptolemejskich w badaniach nad religijną polityką Lagidów. Wybrane przykłady

43        Piotr Kominek (KIELCE), Symbolika sakramentu Eucharystii w nauce katolickiej

i protestanckiej w XVI wieku

55        Дмитрий Федосов (Москва), Об одной ветви Гриневичей герба Przyjaciel.

Родословный очерк

101      Aleksandra Zawadzka (BILCZA), Lincze w Teksasie pod koniec XIX i na początku

XX wieku

121      Елена Кравцова (КУРСК), Кржиштоф Скупенски (ЛЮБЛИН), Особенности функционирования центральных финансовых органов Российской империи

в XIX столетии

133      Maciej K. Cichoń (KIELCE), Kolejowa służba medyczna Królestwa Polskiego

na przykładzie kolei dęblińsko-dąbrowskiej w latach 1885–1914

169      Michał Patryk Sadłowski (WARSZAWA), Analiza wybranych aspektów prawno-

-organizacyjnego funkcjonowania armii rosyjskiej w 1917 roku

185      Henryka Ilgiewicz (WILNO), Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939)

235      Marek Przeniosło (KIELCE), Michał Arabski (KIELCE), Major Roman Kurkiewicz – członek grupy „dywersyjno-szpiegowskiej” w polskim lotnictwie wojskowym

w latach 1948–1952

257      Anita Młynarczyk-Tomczyk (KIELCE), Operacja „Jodła”. Plan zabezpieczenia imprez i uroczystości milenijnych w Kielcach i Wiślicy – Gorysławicach w lipcu 1966 roku oraz wybrane aspekty jego reali­zacji

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

301      Małgorzata Karkocha (ŁÓDŹ), Źródła do dziejów parafii Rembieszyce z pierwszej połowy XIX wieku (spis funduszu plebanii i protokół wizytacji dziekańskiej)

RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

321      Przemysław P. Szpaczyński (ZIELONA GÓRA), Spór o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa

355      Michał Siedziako (SZCZECIN), Interdyscyplinarnie o narodzinach „Solidarności”.

Uwagi na marginesie książki Tomasza Kozłowskiego, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018

369                  Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956–1989, Kraków 2015 – Dariusz Jarosz (WARSZAWA)

377      Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 – Wojciech Zarosa (KIELCE)

KRONIKA NAUKOWA

387      III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku – Katarzyna Kumor (KIELCE), Wojciech Zarosa (KIELCE)

393      Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym”

30 innych produktów w tej samej kategorii: