Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy

695-9

58,80 zł brutto

Sylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska (red.), Zwierzęta  w historii, literaturze i sztuce Europy2017, 402 s., format B5, ISBN 978-83-7133-695-9

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Tematyka zwierzęca, choć silnie spleciona  z dziedzinami ludzkiej  działalności, jest spychana w Polsce na margines badań historycznych i literaturoznawczych. Niniejsza publikacja przybliża zwierzęcy świat widziany  oczyma  ludzi żyjących w dawnej Europie.

Spis treści:Wprowadzenie s. 9

Tomasz Panfil: Animalia imperii s. 13

Anna Maria Wajda: Znajomość biblijnego zwierzyńca pomocą dla teologa i zoologa s. 43

Peter Bystrický: Pes a psia hviezda v antickej literatúre s. 59

Lucyna Kostuch: Czy sępy opuściły pole bitwy? Padlinożercy w historiografii starożytnej Grecji s. 81

Damian Miszczyński: Plutarcha z Cheronei stosunek do jedzenia zwierząt s. 97

Beata Wojciechowska: Pies w kulturze średniowiecznej. Wybrane aspekty s. 109

Miriam Hlavačková: Ryby v pôstnej tradícii stredovekého Uhorska s. 123

Sylwia Konarska-Zimnicka: Determinizm kosmiczny a zwierzęta w średniowiecznej tradycji astrologicznej (na przykładzie wybranych traktatów astrologicznych) s. 137

Robert Bubczyk: Pomiędzy tradycją dworską a folklorem. Zwierzęta w pieśniach (lais) Marii z Francji (XII wiek) s. 153

Agnieszka Teterycz-Puzio: Równi władcom? – jeszcze o symbolice konia na XIII-wiecznych pieczęciach polskich możnowładców (na tle pieczęci książęcych) s. 167

Piotr Kardyś: Inicjały z pieskiem w rękopisie średniowiecznym Rk-41/23 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach s. 187

Barbara Kowalska: O jadłospisie wawelskiego potwora – smoka na podstawie Roczników… Jana Długosza s. 199

Paweł Rutkowski: „Ta najprzyjemniejsza z rozrywek”: Walki kogutów w Anglii wczesnonowożytnej s. 215

Jana Grollová: „Včela je sice malá…, ale to, co dává, je ze všeho nejsladší.” Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky s. 229

Anna Pytasz-Kołodziejczyk: O zwierzętach i „mocy ich” w ziołopisach polskich z XVI wieku s. 243

Katarzyna Justyniarska‑Chojak: „O rzeczach żywych ku lekarstwam służących” – zwierzęta w polskich poradnikach medycznych z XVI wieku s. 257

Agnieszka Bywalec: Medykamenty i środki pielęgnacyjne pochodzenia zwierzęcego stosowane w polskim lecznictwie od XVI do XVIII wieku s. 275

Jacek Pielas: Nazwy i określenia zwierząt w gospodarstwach szlacheckich województwa sandomierskiego w XVII-XVIII wieku w świetle inwentarzy dóbr ziemskich s. 289

Piotr Badyna: Dwa spojrzenia na wybrane zwierzęta w polskiej literaturze rolniczej końca XVII i XVIII stulecia s. 303

Iwona Janicka: Ulubione zwierzęta na dworach nowożytnych władców europejskich s. 319

Anna Łysiak-Łątkowska: Opis pochodzenia i rozwoju zwierząt w Les époques de la nature Georges’a Louisa Buffona s. 331

Katarzyna Ryszewska: Zwierzęta w zwyczajach pogrzebowych Scytów w świetle badań polskich archeologów na Ukrainie w XIX i na początku XX wieku s. 345

Tadeusz Stegner: Zwierzęta na 365 obiadów Lucyny Ćwierczakiewiczowej s. 361

Grażyna Legutko: Osobliwe zwierzęta w czasach niezwyczajnych. O kilku bohaterach opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego s. 375

Katarzyna Szyjka, Marek Wajdzik: Zwierzyna drobna w przysłowiach i wierszach s. 391

Bibliografia s. 399

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!