Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej

564-8/M

52,50 zł brutto

B. Wojciechowska, W. Kowalski (red.), Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej,2013, 490 s., format B5, ISBN 978-83-7133-564-8

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Prezentowana publikacja to zbiór artykułów, rozpraw i przyczynków historycznych dedykowanych profesorowi Wojciechowi Iwańczakowi w 65. rocznicę urodzin. Tytuł tomu nawiązuje do wszechstronnej twórczości naukowej Jubilata, który w swoich badaniach podejmuje problemy średniowiecznych grup i jednostek postrzeganych przez pryzmat różnorodnych funkcji, zajęć, postaw, sposobów myślenia i interpretowania świata.

Spis treści

 • Wstęp, s. 7
 • Tabula Gratulatoria, s. 9
 • Bibliografia prac Profesora Wojciecha Iwańczaka za lata 1975-2012, s. 11

Monarchowie i rycerze

 • Tomasz Jurek, Dokument świętego Bennona, biskupa miśnieńskiego, czyli przyczynek źródłowy do dziejów panowania Bolesława Śmiałego, s. 29
 • Július Bartl, Zlatá bula Ondreja II. (1222) a Magna Charta Libertatum anglického kráža Jána Bezzemka (1215), s. 43
 • Marek Cetwiński, Latrunculus Christianus – człowiek pogranicza w Kronice Piotra z Dusburga, s. 57
 • Antoni Barciak, Luksemburgowie na tronie czeskim w opinii inicjatora Katalogu opatów żagańskich Ludolfa, s. 65
 • Rościsław Żerelik, Smbat Sparapet – książę Hetum z Korykosu – król Hetum II. Trzej kronikarze z królewskiej dynastii Hetumidów, s. 73
 • Harald Kleinschmidt, Medieval Drill Practice, s. 81
 • Jan Szymczak, „Pod namotem sub diuo” , s. 101
 • Leszek Kajzer, O właścicielach zamków prywatnych w późnośredniowiecznej Polsce słów kilka, s. 115
 • Henryk Gmiterek, Przyczynek do dziejów Zrdcadla slavného Marhrabstvi moravského Bartłomieja Paprockiego , s. 127
 • Jerzy Michta, Przywilej herbowy Michała Sędziwoja z 1600 roku, s. 133
 • Jadwiga Muszyńska, Jeremi Wiśniowiecki w opiniach historyków, s. 149

  Kościół, heretycy, konwertyci

 • Anna J. Książek, Grex unus wczesnochrześcijańskiej Europy. Krótkie rozważania nad tematem conversio, s. 159
 • Marian Dygo, Apostolskie nauczanie czy dobrowolne ubóstwo? W sprawie genezy ruchu waldensów, s. 167
 • Piotr Kardyś, Średniowieczne dyplomy pergaminowe bożogrobców z Miechowa w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, s. 177
 • Ivan Hlaváček, List z církevní a světské konfliktní kadodennosti před výbuchem husitské revoluce, s. 185
 • Stanisław Bylina, Invectio satyrica o heretykach, protektorach husytów, a przede wszystkim o wędrownej grupie Pavla z Olené, s. 201
 • Paweł Kras, Idolum haereticorum: wizerunek Johna Wyclifa w późnośredniowiecznej Anglii, s. 211
 • Jerzy Strzelczyk, Cognitio Dei experimentalis. Z problemów badawczych mistycyzmu kobiet w średniowieczu , s. 223
 • Anna Pobóg-Lenartowicz, Uczeni i sławni mężowie w Katalogu opatów żagańskich, s. 241
 • Martin Nodl, Ekonomie almuzny Tomáse ze Stítného, s. 253
 • Hana Pátková, Jagellonci v českých středověkých bratrstvech, s. 259
 • Waldemar Kowalski, Mateusz Kowalski, Drogą Ewangelii, we wspólnocie Kościoła… Katolickie wezwania do nawrócenia religijnego w szesnastowiecznej Polsce, s. 263
 • Agnieszka Januszek-Sieradzka, W co wierzył król Zygmunt August?, s. 277
 • Marta Pieniążek-Samek, Tropem Męczennika. Święty Wojciech a nowożytne Kielce, s. 291
 • Howard M. Kaminsky, The Greatness of a Small Nation: The Hussite Moment of Bohemian History, s. 297

  Grupy społeczne: integracja i konflikty

 • Jan Drabina, Bytom średniowieczny w świetle nowych odkryć archeologicznych, s. 309
 • Jacek Banaszkiewicz, Atrybuty i społeczne ordines: kilka obrazków z X-XI wieku, s. 317
 • Stefan Kwiatkowski, Problem sezonowego salariatu w ziemi chełmińskiej w drugiej połowie XIII wieku w świetle pośrednich danych źródłowych, s. 331
 • Henryk Samsonowicz, Uwagi na temat „ludzi wykluczonych” , s. 341
 • Alicja Szymczakowa, Obrazki z życia małżeńskiego (i nie tylko) w Polsce centralnej w średniowieczu, s. 347
 • Anna Tyszewicz-Obara, Życie codzienne średniowiecznej łaźni, s. 357
 • Krzysztof Mastykarz, Czas wolny i rozrywka średnich i niższych grup społecznych o charakterze korporacyjnym w Toruniu i Chełmnie w XIV-XVI wieku , s. 365
 • Beata Wojciechowska, Przysięga na krzyż w średniowiecznym prawie polskim , s. 375
 • Maria Bogucka, Z problematyki buntów ludowych u progu ery nowożytnej, s. 385
 • Idzi Panic, Uwagi o stosunkach językowych na Śląsku Cieszyńskim w czasach nowożytnych, s. 393
 • Anna Jabłońska, Kształcenie i wychowanie w Satyrach Krzysztofa Opalińskiego , s. 407

  Obserwatorzy świata i nieba

 • Jerzy Hauziński, O wpływie isma’ilizmu na Traktaty Braci Czystości raz jeszcze , s. 421
 • Marie Bláhová, Astrologické anály v českém středověku, s. 435
 • Janusz Smołucha, Próba ostatniej szansy. Kwestia propozycji zorganizowania krucjaty przeciw Turkom złożona papieżowi Pawłowi II przez Jerzego z Podiebradów na przełomie 1465 i 1466 roku, s. 445
 • Jaroslav Pánek, Wieczne Miasto w okresie renesansu oczami dwóch czeskich obserwatorów, s. 453
 • Sylwia Konarska-Zimnicka, Porady gospodarcze w Herbarzu polskim Marcina z Urzędowa, s. 467
 • Bogdan Rok, Popularyzacja wiadomości o Czechach w kulturze polskiej czasów saskich, s. 479

Zobacz także

Customers who bought this product also bought:

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!