Oblicza niepokorności

768-0

23,10 zł brutto

K. Kumor, W. Zarosa (red.), Oblicza niepokorności. Materiały z II i III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej (Kielce, 2-3 czerwca 2017 i 2 czerwca 2018)2019, 176 s., format B5

Więcej szczegółów

9 szt.

Spis treści

Wstęp, s. 7

Mateusz Lisak  – Hippalos – legendarny odkrywca Indii, s. 9

Adrianna Zawadzka  – Postawa buntu i szemrania przeciw Bogu oraz
żydowskim przywódcom na przykładzie starotestamentowej Księgi Wyjścia
, s. 3

Michał Madej – Bunty Anglosasów w pierwszych
latach panowania Wilhelma Zdobywcy – przyczyny, przebieg, skutki
, s. 35

Wojciech Zarosa  – Duchowni i świeccy przed konsystorzem gnieźnieńskim na przełomie XV
i XVI wieku. Wybrane sprawy
, s. 45

Joanna Dulewicz  – Jadwiga Prendowska – kobieta niepokorna, s. 61

Anna Śmiechowicz – „Mimo wyklęcia przez rodzinę i »śmiechu ulicy« startowałam i biłam rekordy” – wyczyny kolarskie
Karoliny Kocięckiej
 , s. 73

Barbara Łochowska – Tadeusz Boy-Żeleński –propagator idei świadomego macierzyństwa w Polsce , s. 83

Katarzyna Kumor  – Niepokorna Lady Chamberlain i jej wystawa sztuki włoskiej w Londynie
w 1930 roku
 , s. 99

Judyta Rebizant  – Polskie podziemie niepodległościowe kontra ukraińskie podziemie zbrojne na terenie powiatu
lubaczowskiego (1944–1945)
 , s. 111

Kacper Awzan  – Świadek – niepokorne wątki w biografii księdza Leona Musielaka , s. 125

Katarzyna Skała – „Pies łańcuchowy imperializmu” czy buntownik z wyboru? Josipa Broza-Tity własna droga do komunizmu , s. 141

Alina Zawada  – Sześćdziesiątnicy – niepokorni Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej , s. 155

Dorota Choińska – Czy warto pamiętać o zbrodniach podziemia? Pamięć bohaterów i pamięć ofiar polskiego
powojennego podziemia zbrojnego na przykładzie Białostocczyzny
, s.  165

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!