Twórczość literacka Kornela Filipowicza

278-5

26,25 zł brutto

Stanisław Rogala, Twórczość literacka Kornela Filipowicza, 276 s., format A5, ISBN 83-7133-278-5, 2005

Więcej szczegółów

140 szt.

Praca stanowi próbę podsumowania dorobku twórczości Kornela Filipowicza i jednocześnie zsyntetyzowania dotychczasowego dorobku historycznoliterackiego i badawczego jego poprzedników. W analizie swej autor opracowania starał się przedstawić dające się wyodrębnić nurty tematyczno-problemowe i formy wypowiedzi, jakimi posługiwał się Kornel Filipowicz, z uwzględnieniem kontekstu społeczno-politycznego i literackiego. Obok płaszczyzny treści uwzględnione zostały inne dominanty dzieła literackiego, jak narracyjne techniki opisu świata, płaszczyzna postaci, kompozycji. W ten sposób autor starał się stworzyć w książce całościowy obraz dokonań prozatorskich i poetyckich pisarza, a odwołania do utworów z uwzględnieniem ich chronologii powstawania pozwoliły uchwycić kierunki przeobrażeń i zmian, jakim podlegało to pisarstwo.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!