Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej

250-5

26,25 zł brutto

Ewa Parkita, Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej, 256 s., format B5, ISBN 83-7133-250-5, 2005

Więcej szczegółów

30 szt.

Głównym założeniem pracy jest weryfikacja form i sposobów upowszechniania muzyki, stosowanych przez nauczycieli w szkole podstawowej, a zwłaszcza zaproponowanie i wypróbowanie nowych rozwiązań metodycznych, wspomaganych wykorzystaniem nowoczesnych mediów (m.in. płyt CD, komputerowych programów dydaktycznych na CD-ROM, edukacyjnych pakietów multimedialnych na kasetach wideo). Powyższe działania mają służyć podniesieniu efektywności recepcji muzyki artystycznej przez uczniów. W niniejszej pracy starano się dowieść, że wykorzystanie różnorodnych form i metod prezentacji muzyki artystycznej uczniom klas VI szkoły podstawowej może mieć pozytywny wpływ na ich świadomość muzyczną, która wyrażać się będzie wyższym poziomem wiedzy, lepszą percepcją, większym zainteresowaniem i preferencjami muzycznymi. Przedstawiona problematyka badawcza ujęta została w formie teoretycznych rozważań, popartych badaniami empirycznymi w zakresie realizacji procesu pogłębiania kontaktu uczniów z muzyką artystyczną oraz perspektywy dalszego doskonalenia tego procesu w szkole podstawowej. Książkę tę autorka kieruje do nauczycieli, wychowawców, animatorów kultury muzycznej oraz pracowników nauki i studentów zainteresowanych problemami wychowania estetycznego dzieci i młodzieży. Publikacja może być pomocna w realizacji takich przedmiotów, jak: „seminarium prelekcji i krytyki muzycznej”, „nauka słuchania muzyki”, „metodyka prowadzenia audycji muzycznych”, „metodyka nauczania przedmiotu >>muzyka<<„.

Zobacz także

13 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!